Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Nieuwe naam - vertrouwde zorg!

Logopedie Schijndel gaat verder als
Bonnier Logopedisch Centrum

Logopedie Schijndel gaat verder als Bonnier Logopedisch CentrumNa bijna 30 jaar met heel veel plezier mijn praktijk opgebouwd en er in gewerkt te hebben, heb ik besloten onder een andere vlag verder te gaan.

Ik draag de organisatorische kant van mijn praktijk per 1 februari 2021 over aan mijn collega Marianne Bonnier. Ik blijf zelf werkzaam aan de Steeg, maar dan onder de vlag van Bonnier Logopedisch Centrum.

Bonnier Logopedisch Centrum

Voor u verandert er niets. De logopedische zorg aan de Steeg en op de dependance bij de Vink blijft gegarandeerd en van hoge kwaliteit. Deze site zal wel veranderen en zal t.z.t. doorgelinkt worden naar Bonnier Logopedisch Centrum. Voor uw aanmeldingen kunt u daar al terecht.

Hartelijke groet en tot ziens aan de Steeg! 

Carine van Aalst

Welkom op de site van onze praktijk

Hoofdlokatie Gezondheidscentrum De Steeg SchijndelU vindt hier informatie over de praktijk, logopedische problemen en de be­han­de­ling hiervan. Wij behan­delen kinderen en volwas­senen in alle leeftijden. De be­han­de­ling vindt plaats op één van de praktijk­locaties. Als het voor u moeilijk is om naar ons te komen, komen wij graag naar u toe. U hebt hiervoor een aparte verwij­zing van de huisarts nodig.

Praktijkruimte

U vindt op onze website ook informatie over de verwijzing en vergoedingen van de zorgverzekeraars en andere praktische zaken.

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de beroepsvereniging van logopedisten) en wij zijn ingeschreven in het Kwaliteits­register Paramedici.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen, telefonisch, via e-mail of via het (beveiligde) aanmeldformulier.
Het laatste nieuws van o.a. de NVLF

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Onderzoek naar herstelzorg COVID-19-patiƫnten Video
gepubliceerd: woensdag, 2 december 2020
Minister Van Ark van medische zorg heeft in juli bekendgemaakt dat vanaf 18 juli 2020 een ‘voor­waar­de­lijke toela­ting’ voor parame­dische herstel­zorg voor COVID-19-pa­tiën­ten met erns­tige klachten van kracht is. Deze rege­ling geldt ook voor de logope­dische zorg voor deze pa­tiën­ten. De aanname is dat deze herstel­zorg rele­vant is, maar de minister heeft als voor­waarde gesteld dat die meer­waarde door middel van weten­schap­pe­lijk onder­zoek ook wordt aange­toond.
Instructievideo versoepelen coronamaatregelen Video
Face-to-face behandelingen
gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2020
Door de versoepeling van de corona­maat­re­ge­len zijn face-to-face be­han­de­lingen weer voorzich­tig moge­lijk. Met de nodige voor­zorgs­maat­re­ge­len om besmet­ting te voor­ko­men, kunnen de logopedisten weer cliënten in de praktijk ont­van­gen. Dit gebeurt onder andere omstan­dig­he­den dan normaal. Beroeps­ver­eni­ging NVLF heeft een animatie laten maken met een in­struc­tie.
Tele-Logopedie
gepubliceerd: zondag, 5 april 2020
In het kader van de corona crisis hebben de verzeke­raars vanaf 1 april 2020 een stand­punt ingeno­men om de zo­ge­naamde ‘Tele-Logopedie’ te vergoe­den. Wij hebben ons de afgelopen weken daarop voor­be­reid en kunnen op deze wijze de logope­dische be­han­de­lingen ver­zorgen.
Dag van de Logopedie
Vrijdag 6 maart 2020
gepubliceerd: zaterdag, 1 februari 2020
Vrij­dag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Op die dag wordt in heel Europa aan­dacht gevraagd voor ons vak. In tegen­stel­ling tot voor­gaande jaren, volgen wij dit jaar niet het CPLOL in de keuze voor het thema.


dinsdag, 21 januari 2020Nieuwe game om stotteraars te helpen
vrijdag, 3 januari 2020Onderzoek naar erfelijkheid van stotteren
woensdag, 2 oktober 2019Stoptober
vrijdag, 12 juli 2019Symposium stotteren
woensdag, 20 februari 2019Wereld Parkinson Dag
donderdag, 10 januari 2019Logopedist kan helpen bij hersenletsel

meer berichten vindt u in het archief