Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Aanmelding

Aanmelding

U kunt zich aanmel­den door tele­fo­nisch contact met ons op te nemen: 073 - 54 96 708. Wanneer u zich­zelf of uw kind aanmeldt, zullen wij u vragen waarom de logope­dische be­han­de­ling nodig is. Als er al extra in­for­ma­tie aanwe­zig is van bij­voor­beeld onder­zoek in het zie­ken­huis, een Audio­lo­gisch Centrum of Kentalis vragen wij u deze gegevens mee te nemen naar de eerste afspraak bij ons in de praktijk.

U kunt zich ook een­vou­dig aanmel­den via de volgende link:

Of door een mail te sturen naar: