Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Afmelding

Oeps, afspraak vergeten...
Oeps, afspraak vergeten...

Een be­han­de­ling dient bij verhin­dering tenminste 24 uur van te voren te wor­den afgezegd. Voor een be­han­de­ling op maan­dag geldt afmel­den op de vrij­dag van te voren.

Te laat afmel­den wordt in reke­ning gebracht

Te laat afgezegde of niet na­ge­ko­men afspraken wor­den (ongeacht de reden) in reke­ning gebracht. Hierbij wordt het NZA tarief van € 40,05 bij de patiënt zelf in reke­ning gebracht. Deze reke­ning kan niet inge­diend wor­den bij uw zorgverzeke­raar.