Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Geregistreerd

Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx is geregistreerd.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging van logopedisten.

Kwaliteitsregister paramedici

Kwaliteitsregister ParamediciVia het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

DTL-Proof

DTL-ProofDTL-Proof houdt in dat de praktijk is ook direct toegankelijk is - Direct Toegankelijke Logopedie. Dit houdt in dat u in principe geen verwijzing/machtiging van een arts nodig heeft.