Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Praktijk

In 1992 vestigde Carine van Aalst haar praktijk in Schijndel in het wijkgebouw “de Vink”. In januari 2001 verhuisde de praktijk naar het gezondheids­centrum “de Steeg”. Inmiddels is er een dependance in “de Vink”.

Het vertrouwde adres

De Steeg 6h, SchijndelAl ruim 20 jaar kunnen jong en oud terecht voor goede zorg op het gebied van logopedie en communi­catie. Wij behandelen kinderen, tieners en (jong-)vol­wassenen individueel.

Wij geven begeleiding, advies en training aan ouders en leer­krachten over persoon­lijke communi­catie in de breedste zin van het woord, afgestemd op de hulpvraag.

Samenwerking

Binnen de praktijk­locaties is er samen­werking met huisartsen, consul­tatie­bureau-arts, schoolarts, wijk­ver­pleeg­kundigen, kinder­fysio­thera­peuten, fysio­thera­peut en tandartsen.

Als het nodig is, wordt contact gezocht met fysio­thera­peuten buiten het gezond­heids­centrum, maat­schappe­lijk werk, psychologen, scholen, peuter­speel­zalen, kinder­dag­verblijven, Kentalis, Audiologisch Centrum en collega's en specialisten in ziekenhuizen.

Kortom, waar nodig, met iedereen die zich met u of uw kind thera­peutisch bezig houdt. Zo wordt de zorg optimaal en passend ingevuld.

De Steeg 6h, SchijndelDe lijnen zijn kort zodat de verschillende behande­lingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Loop gerust eens binnen

Logopedie Schijndel is een onder­nemende praktijk waar de logopedistes openstaan voor al uw vragen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, drinken en eten voor jong en oud.

Hoofdlocatie en postadres:

Gezondheidscentrum “de Steeg”

Steeg 6h, 5482 WN Schijndel
073-5496708

Openingstijden:
maandag 9.00-19.00 uur
dinsdag 8.00-18.00 uur
woensdag 8.00-18.00 uur
donderdag 8.00-18.00 uur
vrijdag 8.00-18.00 uur

Dependance Wijkgebouw “de Vink”

Hoevenbraaksestraat 28, Schijndel

Openingstijden:
donderdag 12.30-17.30 uur

Hoofdlokatie Gezondheidscentrum De Steeg Schijndel Dependance De Vink