Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Privacy

Privacy

Uw privacy wordt gewaarborgd door de wet persoons­registratie. Deze wet beschermt uw persoon­lijke gegevens en bepaalt o.a. dat u toestem­ming moet geven om gegevens op te vragen of door te geven aan der­den (bijv. aan de leer­kracht).

Uite­raard gaan wij zorg­vul­dig om met ver­trouwe­lijke in­for­ma­tie. Wij zijn erg kri­tisch ten aanzien van het via de mail versturen van per­soon­lijke, gedetail­leerde gegevens, onder­zoeks- of behandel­gegevens.

Beveiligde toegang tot de web­si­te

Om uw privacy bij het invullen van de web­for­mu­lieren te waarborgen, maken we gebruik van een versleu­telde verbin­ding. Dit wordt in de adresbalk van uw browser aange­ge­ven met het icoontje van een slot.