Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Slikken en eten / drinken

Slikken en eten / drinken

Eten en drinken zijn complexe processen waarbij veel spieren en zenuwen betrokken zijn en allemaal op elkaar afgestemd moeten bewegen: hand- en armspieren, gezichts- en kaakspieren, de tong, de keel en slokdarmspieren. Een probleem hierin kan eet- en slikproblemen veroorzaken. Als men onvoldoende slikt, gaat speeksel zich verzamelen in de mond en uit de mond lopen (kwijlen) of in de luchtwegen terecht komen met verslikken tot gevolg.

Slikproblemen kunnen veroorzaakt worden door:

  • Afwijkend mondgedrag: open mond, de tong ligt op de onderlip, slikken met de tong tussen de tanden.
  • Een slikstoornissen bij volwassenen, ten gevolge van een herseninfarct of hersenletsel.
  • Schisis
  • Globusgevoel: een prop voelen tijdens de slik
  • Klachten als opboeren en winderigheid t.g.v. een foutieve manier van slikken. (Aerofagie)
  • Medicijngebruik waardoor de smaak van eten afneemt of u een droge mond krijgt.
  • Sensorische informatieverwerkingsproblemen waardoor voedsel bijvoorbeeld niet goed wordt waargenomen in de mond of iemand sterk reageert op voedsel in de mond.

Slikproblemen

We doen onderzoek, observatie en proberen de oorzaak vast te stellen van de slikproblemen. Het kan zijn dat er gegevens zijn vanuit het ziekenhuis of dat we de huisarts vragen om een verwijzing naar het ziekenhuis als we vermoeden dat de slikbeweging zelf niet goed verloopt. We leggen onze bevindingen en vragen dan voor aan een arts of collega logopedist in het ziekenhuis. Met alle gegevens wordt vervolgens de logopedische diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt dat met u besproken wordt.

Afwijkend mondgedrag
Afwijkend mondgedrag

Er worden oefeningen gedaan om afwijkend mondgedrag op te heffen. (o.a. Orale MyoFunctionele Therapie: OMFT, bij kinderen vanaf 7 à 8 jaar, jongeren en volwassenen. Voor jongere kinderen worden andere oefeningen gebruikt.)

Bij slikstoornissen bij volwassenen wordt het kauwen en slikken geobserveerd. Bij twijfel of het slikken veilig verloopt, kan (via de huisarts) een slikonderzoek in het ziekenhuis zinvol zijn. Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens wordt advies gegeven met betrekking tot de houding tijdens kauwen en slikken en het soort voedsel/drinken.

Bij globusgevoel worden oefeningen gedaan om spieren in en rond het strottenhoofd te ontspannen. (o.a. Laryngeale facilitatie / manuele facilitatie van de larynx (strottenhoofd), Lax-vox therapie en eventueel slikoefeningen.) Bij aerofagie worden slikoefeningen gedaan (OMFT) en adviezen gegeven met betrekking tot eet- en drinkgewoonten.