Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Vergoeding

Vergoeding

Logopedie valt binnen de basisverzekering en wordt 100% vergoed, mits de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. In 2016 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract.

Tarief

Het tarief voor 2016 is wettelijk vastgesteld door de NZA op € 40,53. Veel grote verzekeraars blijven het tarief van 2012 (rond € 30,=) of iets meer hanteren.

Eigen risico

Vanaf 18 jaar moet u wel rekening houden met het eigen risico. Dit kan betekenen dat u het hele bedrag of een gedeelte ervan zelf moet betalen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar. De praktijk declareert, via Vecozo, rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

Als u verandert van zorgverzekeraar

Als u uw ziektekostenverzekering onder brengt bij een andere zorgverzekeraar, is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Zo kunnen we voorkomen dat er problemen ontstaan met de declaraties en wij de kosten voor de behandeling(en) bij u in rekening moeten brengen.