Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Vergoeding

Vergoeding

Logopedie valt binnen de basis­ver­ze­ke­ring en wordt 100% ver­goed, mits de praktijk een contract heeft met uw zorgverzeke­raar. In 2020 heeft de praktijk met alle zorgverzeke­raars een contract.

Eigen risico

Vanaf 18 jaar moet u wel reke­ning hou­den met het eigen risico. Dit kan betekenen dat u het hele bedrag of een gedeelte ervan zelf moet betalen. In­for­meer hier­voor bij uw zorgverzeke­raar. De praktijk declareert, via Vecozo, recht­streeks bij de zorgverzeke­raars.

Als u veran­dert van zorgverzeke­raar

Als u uw ziekte­kos­ten­ver­ze­ke­ring onder­brengt bij een andere zorgverzeke­raar, is het be­lang­rijk dit zo snel moge­lijk aan ons te laten weten. Zo kunnen we voor­ko­men dat er problemen ontstaan met de declaraties en wij de kosten voor de be­han­de­ling(en) bij u in reke­ning moeten brengen.