Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Verwijzing

Verwijzing

Verwijzing / machtiging

Met een verwijzing van de huisarts of specialist, kunt u eenvoudig bij ons een afspraak maken. Logopedie valt binnen de basisverzekering en wordt 100% vergoed. Wel moet u rekening houden met een eventueel eigen risico.

Als uw kind verwezen wordt op advies van het consultatiebureau-arts of verpleegkundige, schoolarts of schoollogopedist van de GGD of op advies van de leerkracht zult u ook eerst een verwijsbrief bij uw (huis)arts moeten aanvragen. U kunt hierbij de brief die u hebt gekregen van de GGD gebruiken. Wilt u de brief van de GGD samen met de verwijsbrief van de (huis)arts meenemen bij uw eerste bezoek aan ons?

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

DTL-ProofDe praktijk is ook Direct Toegankelijk. Dit houdt in dat u in principe geen verwijzing/machtiging van een arts nodig heeft. De verschillende zorgverzekeraars gaan niet eensgezind om met de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Daarom hebben wij als praktijk besloten altijd om een verwijzing/machtiging te vragen van de huisarts of de specialist (KNO-arts, kinderarts, orthodontist, tandarts, enz.). Zo voorkomen we dat er problemen in de vergoeding ontstaan en u de rekening zelf (gedeeltelijk) moet betalen.

Zonder verwijzing

U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen sprake van een medisch probleem en u kunt dan zonder verwijzing contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld: het verbeteren van de verstaanbaarheid bij meertaligheid of het verminderen van dialect in de uitspraak.