Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Europese dag van de logopedie

Dinsdag 6 maart 2018

gepubliceerd: donderdag, 18 januari 2018
Europese dag van de logopedie

De (Europese) Dag van de Logopedie is opgericht om aandacht te vragen voor spraak­ont­wik­ke­ling voor peuters tot vier jaar. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om allerlei campagnes te starten om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Dit jaar valt de Europese dag van de Logopedie op dinsdag 6 maart 2018 en het thema is Augmentative and alternative communication.

Kinderen en volwassenen met ernstige spraak- en / of taalproblemen ervaren een com­mu­ni­ca­tiebeperking die kan leiden tot sociale uitsluiting, marginalisatie en verlies van identiteit. Ernstige com­mu­ni­ca­tiebeperkingen kunnen van invloed zijn op het gebruik en / of het begrip van taal en beperken deelname aan anderen en opname in de gemeen­schap. Mensen met weinig of geen functionele spraak of complexe com­mu­ni­ca­tiebehoeften (CCN) zullen waar­schijn­lijk profiteren van augmentatieve en alternatieve com­mu­ni­ca­tie (AAC) om hun com­mu­ni­ca­tie te onder­steunen en ervoor te zorgen dat zij kunnen deelnemen aan de gemeen­schappen van hun keuze.

We gebruiken allemaal AAC wanneer we gezichtsuitdrukkingen gebaren, schrijven of gebruiken, maar personen met CCN hebben AAC nodig, bij­voor­beeld prikborden, letterboards, objecten en spraakgenererende apparaten als primaire com­mu­ni­ca­tie­me­tho­de.

CPLOL

Deze dag is uit­ge­roe­pen door de CPLOL, de ‘Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union’.