Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Logopedisten bieden Tweede Kamer petitie aan

gepubliceerd: woensdag, 12 september 2018
Logopedisten bieden Tweede Kamer petitie aan

Op 25 september biedt de actie­groep ‘logopedisten in actie’ een petitie aan de Vaste Kamer­com­mis­sie VWS van de Tweede Kamer aan. Hiermee willen ze aandacht en waardering krijgen voor de betekenis van het vakgebied, waarbij de financiële waardering een belangrijk aspect is.

Het ini­tia­tief is voortgekomen uit onvrede binnen de beroeps­groep over de toegenomen werkdruk en de achterblijvende tarieven. Met een positieve actie willen de deelnemers aandacht vragen aan de betekenis van de logopedische zorg voor de in­di­vi­duele patiënt.

De NVLF is weliswaar niet de ini­tia­tiefnemer van de actie, maar deelt de zorgen bij de leden. De thema’s werkdruk, administratieve belasting en beloning staan nadrukkelijk ook bij de NVLF op de bestuurlijke agenda. Hierover wordt overlegd met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De NVLF zal op 25 september aanwezig zijn en via haar com­mu­ni­ca­tiekanalen aandacht vragen voor het ini­tia­tief.