Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Logopedist kan helpen bij hersenletsel

gepubliceerd: donderdag, 10 januari 2019
Logopedist kan helpen bij hersenletsel

Kort geleden startte de Hersen­stich­ting met een campagne om aandacht te vragen voor de grote gevolgen van hersenletsel door bij­voor­beeld een beroerte of ongeluk. Wat veel mensen ook niet weten, is dat een logopedist in een aantal gevallen hulp kan bieden.

Bijna 650.000 Nederlanders hebben een blijvende beperking door hersenletsel. Per dag krijgen 115 Nederlanders een beroerte. De gevolgen voor het dagelijks leven van henzelf en de naaste omgeving zijn groot. Het leven staat op de kop. Met een televisiecommercial en mini­do­cu­mentaire wil de Hersen­stich­ting ons allemaal bewust maken van de gevolgen van hersenletsel.

Afasie

Soms leidt hersenletsel tot zichtbare gevolgen, zoals verlamming. Vaak ook zijn de gevolgen veel minder zichtbaar. Een deel van de mensen met hersenletsel heeft vaak moeite met begrijpen of gebruiken van taal. Dat noemen we afasie. Naar schatting 30.000 Nederlanders lijdt aan een vorm hiervan.

Afasie is een taal­stoor­nis die invloed kan hebben op spreken, begrip, lezen en schrijven. De mate waarin de stoornis zich voordoet, hangt af van de plaats van de hersenbeschadiging en de ernst ervan. Ook kan de stoornis het ene moment veel meer last veroorzaken dan het andere. Logopedie kan herstel tot op een zeker niveau bevorderen en onder­steunt de patiënt bij het omgaan met de beperkingen.

Sophie Ouwehand

Op de website Logopedie.nl staat het verhaal van Sophie Ouwehand. Zij vertelt wat afasie met haar doet is en hoe zij eraan werkt met haar logopedist.