Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Symposium stotteren

Dinsdag 22 oktober - 9:15 uur

gepubliceerd: vrijdag, 12 juli 2019
Symposium stotteren

Op 1 no­vem­ber 2019 is dr. Marie-Christine Franken, kli­nisch linguïst-logopedist-stottertherapeut, 25 jaar verbon­den aan de afdeling KNO van het Erasmus MC te Rotter­dam.

Ter gelegen­heid hier­van wordt er een vak­in­hou­de­lijk symposium over stot­te­ren geor­ga­ni­seerd, waarin weten­schap­pe­lijk onder­zoek en de kli­nische praktijk bij jonge kin­de­ren aan bod komen.

Wat zijn de recente bevin­dingen bij weten­schap­pe­lijk onder­zoek op het gebied van genetica, neuro­lo­gie en gedrag bij stot­te­ren? Hoe gaat de be­han­de­ling van jonge kin­de­ren die stot­te­ren in zijn werk?

Details

datum: dins­dag 22 ok­to­ber 2019
tijdstip: van 09:15 tot 17:45 uur
locatie: Erasmus MC, Rotter­dam
web­si­te: www6.erasmusmc.nl/kno/stot­te­ren