Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Onderzoek naar erfelijkheid van stotteren

gepubliceerd: vrijdag, 3 januari 2020
Onderzoek naar erfelijkheid van stotteren

Waarom stottert de ene persoon wel en de andere niet? Om daar achter te komen wordt een grootschalig onder­zoek gedaan naar de erfe­lijk­heid van stot­te­ren. Het onder­zoek is een samen­wer­king tussen het Max Planck instituut voor psycho-linguïstiek en het Erasmus Medisch Centrum.

Over het onder­zoek

Stot­te­ren is een aandoe­ning die spreken bemoei­lijkt, met name het ritme en de vloeiend­heid. Mensen die stot­te­ren hebben moeite met het uit­spre­ken van woor­den. Zij maken herhalingen, rekken klanken uit, of hebben spraakblok­kades. De ernst ervan varieert van heel licht tot zeer erns­tig. Ook al is de precieze oor­zaak van stot­te­ren nog onbekend, we weten dat genetica een rol speelt bij stot­te­ren.

Een aantal genen zijn al geïden­ti­fi­ceerd. Het doel van de Studie naar de Genetica van Stot­te­ren is om meer genen te ont­dek­ken die iemands aanleg voor stot­te­ren kunnen verhogen. Hierdoor kunnen we meer leren over de oor­zaken van stot­te­ren. Met deze kennis kunnen we een grote bijdrage leveren aan toe­koms­tig onder­zoek naar de oor­zaken, be­han­de­ling en preventie van deze aandoe­ning.

Deelnemen

Ga naar de speciale web­si­te die voor dit onder­zoek is opgezet. De vragen­lijsten zijn leef­tijdgebon­den: kin­de­ren van 7 t/m 10 jaar, kin­de­ren van 11 t/m 15 jaar en voor 16 jaar en ouder.