Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Onderzoek naar erfelijkheid van stotteren

gepubliceerd: vrijdag, 3 januari 2020
Onderzoek naar erfelijkheid van stotteren

Waarom stottert de ene persoon wel en de andere niet? Om daar achter te komen wordt een grootschalig onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van stotteren. Het onderzoek is een samen­wer­king tussen het Max Planck instituut voor psycho-linguïstiek en het Erasmus Medisch Centrum.

Over het onderzoek

Stotteren is een aandoening die spreken bemoeilijkt, met name het ritme en de vloeiendheid. Mensen die stotteren hebben moeite met het uitspreken van woorden. Zij maken herhalingen, rekken klanken uit, of hebben spraakblokkades. De ernst ervan varieert van heel licht tot zeer ernstig. Ook al is de precieze oorzaak van stotteren nog onbekend, we weten dat genetica een rol speelt bij stotteren.

Een aantal genen zijn al geïdentificeerd. Het doel van de Studie naar de Genetica van Stotteren is om meer genen te ontdekken die iemands aanleg voor stotteren kunnen verhogen. Hierdoor kunnen we meer leren over de oorzaken van stotteren. Met deze kennis kunnen we een grote bijdrage leveren aan toekomstig onderzoek naar de oorzaken, behandeling en preventie van deze aandoening.

Deelnemen

Ga naar de speciale website die voor dit onderzoek is opgezet. De vragenlijsten zijn leeftijdgebonden: kinderen van 7 t/m 10 jaar, kinderen van 11 t/m 15 jaar en voor 16 jaar en ouder.