Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Dag van de Logopedie

Vrijdag 6 maart 2020

gepubliceerd: zaterdag, 1 februari 2020

Vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Op die dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor logopedie. In tegen­stel­ling tot voorgaande jaren, volgt de NVLF dit jaar niet het CPLOL in de keuze voor het thema.

Neder­lands thema

Het verenigings­bestuur heeft hiervoor gekozen omdat de inter­nationale organisatie CPLOL voor het thema dyslexie (Reading and writing disabilities) heeft gekozen. Logopedisten zijn natuurlijk deskundig op het gebied van spraak en taal maar zij behandelen, na het volgen van een aanvullende scholing, onder verant­woor­de­lijk­heid van een academisch geschoolde regiebehandelaar. De dyslexie­be­han­de­ling door logopedisten wordt dan ook niet standaard vergoed (soms echter wel door de gemeente).

Congres taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis

Het thema dat in Nederland op de Dag van de Logopedie centraal zal staan is taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis (TOS). Daarover wordt vrijdag 6 maart in Nieuwegein het congres TaalStaal geor­ga­ni­seerd voor professionals.

Een taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis (TOS) heeft impact op de participatie en het functioneren van een kind of volwassene. Hoe meet je participatie? Hoe zit het met participatie en onderwijs? Welke invloed heeft het betrokken systeem en hoe zit het met com­mu­ni­ca­tieve participatie? Op TaalStaal 2020 staat TOS en participatie centraal.