Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Nieuwe game om stotteraars te helpen

Fluency Friends

gepubliceerd: dinsdag, 21 januari 2020

De Belgische startup Say It Labs werkt aan een videogame voor spraak­the­ra­pie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een Engels­ta­lige versie maar begin 2021 moet ook een Neder­lands­ta­lige versie be­schik­baar komen.

De web­si­te beschrijft de game als “de krui­sing tussen spraakherken­nings­tech­no­lo­gie en spraak- en taalpatho­lo­gie samengebundeld in een videogame”. Het idee is dat kin­de­ren -naast de regel­ma­tige afspraken bij de logopedist- thuis spelen­der­wijs ver­der kunnen werken aan de be­han­de­ling.

Spraak­bestu­ring

De game is volle­dig spraak­ge­stuurd. Met de spraak bestuur je een paard dat een absurd -maar daarom niet min­der leuk- avontuur beleeft. Tests met een prototype van de game hebben aange­toond dat kin­de­ren vergeten dat ze spraak­oefe­ningen aan het doen zijn omdat ze helemaal opgaan in het spel en wedijveren met hun vriendjes.

Neder­lands­ta­lig in 2020

Er wordt nog hard gewerkt aan de Engels­ta­lige game die in de loop van 2020 in de handel moet komen. Omdat de startup subsidies heeft ont­van­gen van de Koning Boudewijn­stich­ting en het Vlaams Audiovisueel Fonds zal begin 2021 ook een Neder­lands­ta­lige ver­schij­nen.

Meer in­for­ma­tie