Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Instructievideo versoepelen coronamaatregelen

Face-to-face behandelingen

gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2020

Door de versoepeling van de corona­maat­re­ge­len zijn face-to-face be­han­de­lingen weer voorzich­tig moge­lijk. Met de nodige voor­zorgs­maat­re­ge­len om besmet­ting te voor­ko­men, kunnen de logopedisten weer cliënten in de praktijk ont­van­gen. Dit gebeurt onder andere omstan­dig­he­den dan normaal. Beroeps­ver­eni­ging NVLF heeft een animatie laten maken met een in­struc­tie.

Het filmpje is in meer­dere talen onderti­teld. De onderti­teling kan wor­den geselec­teerd in YouTube. Je kunt de gewenste onderti­teling selec­te­ren door op het radertje rechtson­der in het afspeelscherm van YouTube te klikken.